UTAL je spoločnosť s viac ako dvadsaťročnou skúsenosťou zaoberajúca sa výrobu registračných značiek a všetkých strojov nevyhnutných pre ich výrobu. Ponúkané stroje sú predovšetkým automatické výrobné linky a stroje pre personalizáciu značiek. Spolonosť poskytuje aj komplexné riešenia pokiaľ ide o registráciu a evidenciu vozidiel.

UTAL sú nie len výrobky, ale predovšetkým vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa spoločnosť podelí so zákazníkmi s cieľom  rozvíjať inovatívne riešenia na mieru špecifických potrieb.

Ponuku UTAL doplňuje rám pre montáž registračných značiek, informačných tabuliek a integrovaných mestských informačných systémov. UTAL dodáva svoje výrobky do desiatok krajín po celom svete.

 

 

Rám

UTAL je jeden z najväčších v Európe výrbov rámov pre pripevnenie registračných značiek. Rámy spoločnosti UTAL vyznačuje vysoká kvalita materiálov, z ktorých sú vyrobené a trvanlivosť tlače. Reklamné tlače na rámoch sú vyrobené  použitím UV technológie, ktorá zaisťuje dlhú životnosť. UTAL tiež zaviedol inovatívne technológie v priemysle digitálnej UV tlače,k ktorá umožňuje tlač z priestorovou grafikou priamo na ploche umelej hmoty. Použité konštrukčné riešenia umožňujú pripevňovať značky v každom modeli vozidla.

 

 

Registračné značky

UTAL navrhuje, vyrába a dodáva všetky typy a druhy registračných značiek v súlade s právnymi predpismi platnými v určitej krajine.

Výroba značiek je proces, ktorý zahŕňa pokrytie hliníkovej pásky špeciálnou reflexnou fóliou, ktorá obsahuje vo svojej štruktúre a bezpečnostné identifikačné značky. UTAL poskytuje zároveň surové značky (bez lisovaných čísiel), ako aj hotové značky. Značky navrhnuté a vyrábané spoločnosťou majú celý rad bezpečnostných prvkov UTAL ako špeciálny bezpenostné tlačiarenské farby, hologramy, vodoznaky, sériové čísla, čiarové kódy atď. Zakaždým, súbor bezpečnostných prvkov je dohodnutý so zákazníkom a prispôsobený špecifikám jednotlivých krajín.

 

Stroje

Jedným zo strategických cieľov UTAL je ponúkať zákazníkom kompletné riešenia pre výrobu registračných značiek. Z tohto dôvodu, a to na základe svojich vlastných skúseností a vlastných výskumných a vývojových oddelení, UTAL konštruuje a navrhuje všetky zariadenia potrebné na výrobu a personalizáciu registračnýh značiek. Pre výrobu kŕmnych značiek (značky bez embosovaných čísiel ), spoločnosť ponúka automatické výrobné linky, s najvyšším výkonom na trhu, až 80 ks / min. Pre personalizáciu značiek UTAL ponúka niektoré typy strojov, a dva typy lisov pre lisovanie čísiel, ktoré sa lišia predovšetkým v spôsobe výkonu a veľkosťou.

 

 

Systémy registrácie

UTAL poskytuje aj komplexné riešenia pokiaľ ide o registráciu a evidenciu vozidiel. Systém je prispôsobenýk potrebám zákazníka a môže byť použitý v riešeniach pre vytváranie, spracovanie a kontrolu dát a personalizáciu dokumentov, ako napr. osvedčenie o evidencii vozidla, vodičské preukazy a registračné značky. Výhoda komplexného registračného systému, a jeden z najdôležitejších prvkov je funkcia regulácie, ktorá bola vykonaná s využitím technológií, ako je RFID (Radio Frequency Identification) a ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Celý systém používa jedinú, spojitú databázu, ktorá umožňuje oprávneným služby ľahký prístup k údajom vozidiel a vodičov a umožňuje účinnú kontrolu pravosti dokladov.

 

 

Informačné tabule

Mestský informačný systém je systém záložený na značkách s názvami ulíc doplnenými o ďalšie informácie, ako napr. informačné tabule pre peších, Obytné tabule, súhrnné informačné tabule, tabule s informáciami o pamiatkach, tabule pre účastníkov v prevádzke, videovrátnik, atď  Tento systém uľahčuje pohyb peších a vozidiel v mestských oblastiach a aglomeráciach.

S viac než dvadsaťročnou skúsenosťou v navrhovaní a budovaní informačných systémov UTAL ponúka prípravu komplexných projektov a ich realizáciu.

 

 

Tablice energetyczne

Innowacyjne rozwiązania w obszarze oznakowania majątku sieciowego​

 

PROJEKTOWANIE​ I PRODUKCJA​ TABLIC​


Inżynierowie z Działu techniki i Rozwoju projektują tablice​ za pomocą nowoczesnego systemu do komputerowego wspomagania projektowania 3D CAD.

Linia do produkcji tablic ​ze znacznikiem RFID to nowoczesne rozwiązanie technologiczne pozwalające na zautomatyzowaną i praktycznie bezobsługową produkcję. ​
Jest to najszybsza linia spośród dostępnych na rynku, pozwala ona na produkcję​ 700 tablic na godzinę.

MONTAŻ Z WYKORZYSTANIEM​ GIS


 • wykonujemy kompleksowy montaż oznakowania obiektów energetycznych, w szczególności słupów i łączników SN i WN oraz stacji transformatorowych,
 • montaż wykonują wykwalifikowani pracownicy posiadający stosowne certyfikaty kwalifikacyjne E i D,
 • do montażu używamy taśm nierdzewnych typu BANDIMEX oraz taśm samozaciskowych.

  Podczas montażu korzystamy z systemu, który pomaga w:

 • planowaniu zadań dla poszczególnych zespołów pracowników na konkretne dni realizacji,
 • weryfikacji wykonanych prac na podstawie przesłanych danych,
 • monitorowaniu postępu prac w oparciu o technologię GIS.

 

 

 

 

TABLICZKA ZE ZNACZNIKIEM RFID


 • transponder RFID zastosowany w tabliczce ​
  jest przeznaczony do montażu na elementach wykonanych z metalu, w szczególności z aluminium takich​ jak tablice rejestracyjne, tabliczki znamionowe. ​Transponder pozwala na łatwą i precyzyjną identyfikację obiektu,
 • dane zapisane na transponderze mogą być chronione hasłem oraz szyfrowane. Takie rozwiązanie umożliwia odczyt informacji wyłącznie przez urządzenia posiadające odpowiednie oprogramowanie,
 • pozwala na 100% identyfikację obiektu​ ze względów BHP,
 • stanowi dodatkowe zabezpieczenie​ przy identyfikacji obiektu,
 • redukuje ryzyko popełnienia błędu przy serwisie,
 • umożliwia rejestracje i sprawdzanie ekip serwisowo-montażowych przy obiekcie.​

 

Znacznik RFID może​ zawierać 496 bitów danych: ​
unikalny numer​, datę montażu,​ informacje o własności obiektu, ​numer obiektu,​ numer obwodu, ​powiązania z innymi urządzeniami.​

UTAL © 2020
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
ISO 14001:2015