Tablice energetyczne

Innowacyjne rozwiązania w obszarze oznakowania majątku sieciowego​

 

PROJEKTOWANIE​ I PRODUKCJA​ TABLIC


Inżynierowie z Działu techniki i Rozwoju projektują tablice​ za pomocą nowoczesnego systemu do komputerowego wspomagania projektowania 3D CAD.

Linia do produkcji tablic ​ze znacznikiem RFID to nowoczesne rozwiązanie technologiczne pozwalające na zautomatyzowaną i praktycznie bezobsługową produkcję. ​
Jest to najszybsza linia spośród dostępnych na rynku, pozwala ona na produkcję​
700 tablic na godzinę.

MONTAŻ Z WYKORZYSTANIEM​ GIS


 • wykonujemy kompleksowy montaż oznakowania obiektów energetycznych, w szczególności słupów i łączników SN i WN oraz stacji transformatorowych,
 • montaż wykonują wykwalifikowani pracownicy posiadający stosowne certyfikaty kwalifikacyjne E i D,
 • do montażu używamy taśm nierdzewnych typu BANDIMEX oraz taśm samozaciskowych.

  Podczas montażu korzystamy z systemu, który pomaga w:

 • planowaniu zadań dla poszczególnych zespołów pracowników na konkretne dni realizacji,
 • weryfikacji wykonanych prac na podstawie przesłanych danych,
 • monitorowaniu postępu prac w oparciu o technologięGIS.

 

 

 

 

TABLICZKA ZE ZNACZNIKIEM RFID lub NFC


 

 • transpondery RFID lub NFC zastosowane w tabliczce ​
  są przeznaczone do montażu na elementach wykonanych z metalu, w szczególności z aluminium takich​
  jak tablice rejestracyjne, tabliczki znamionowe,
 • transpondery pozwalają na łatwą i precyzyjną identyfikację obiektu,
 • dane zapisane na transponderach mogą być chronione hasłem oraz szyfrowane,
 • pozwalają na 100% identyfikację obiektu​ ze względów BHP,
 • stanowią dodatkowe zabezpieczenie​ przy identyfikacji obiektu,
 • redukują ryzyko popełnienia błędu przy serwisie,
 • umożliwiają rejestracje i sprawdzanie ekip serwisowo-montażowych przy obiekcie,
 • znaczniki mogą​ zawierać: ​unikalny numer​, datę montażu,​ informacje o własności obiektu, ​numer obiektu,​ numer obwodu,​ powiązania z innymi urządzeniami.

 

Porównanie technologii:

 

Pojemność  22 B 144 B
Zasięg 10 m dotykowy
Urządzenia odczytujące specjalistyczne dedykowane urządzenie smartfon z funkcją NFC

 

UTAL © 2020
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE