System Informacji Miejskiej

Przejrzyste i uniwersalne systemy oznakowania miejskiego stanowią coraz bardziej istotny element promocji miast i miejscowości. Stają się ważnym elementem budowania i utrwalania wizerunku oraz marki miasta. Dobrze zaprojektowany System Informacji Miejskiej, czyli przede wszystkim ujednolicony pod względem wizualnym i architektonicznym, a także konstrukcyjnym, jest łatwo rozpoznawalny, czytelny, wpływa na poprawę ładu przestrzennego, a co najważniejsze, pozwala na sprawne poruszanie się w przestrzeni miejskiej oraz wygodny dostęp do informacji o mieście.

System informacji miejskiej obejmuje najczęściej setki, a często i tysiące elementów informacyjnych, takich jak tabliczki z nazwami ulic, numeracją budynków, informacją o położeniu obiektów użyteczności publicznej, zabytków, informacjach kierujących dla kierowców czy pieszych, itp. Coraz częściej obserwujemy zapotrzebowanie na wprowadzanie SIM również w dużych zakładach przemysłowych. Ciekawym elementem SIM jest możliwość wykorzystania systemu jako nośnika reklamowego, spójnego z wizerunkiem miasta, co pozwala na uzyskanie dochodu.

 

 

 

Nasze ogromne doświadczenie w projektowaniu i budowaniu Systemów Informacji Miejskiej pozwala przygotować i zrealizować kompleksowo każdy projekt. Każdy projekt SIM tworzymy przy współpracy z administracją publiczną.

UTAL już od ponad dwudziestu lat z nieskrywaną dumą uczestniczy w realizacji Państwa zamierzeń i wspólnie z Państwem wpływa na kształt otaczającej nas rzeczywistości.

Budowę Systemu Informacji Miejskiej należy rozpocząć od przygotowania projektu. Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie w postaci koncepcji Systemu Informacji Miejskiej, projektu technicznego poszczególnych elementów SIM, projektu lokalizacji nośników SIM oraz wykonawstwa.

Przykładowe realizacje

UTAL © 2020
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE